Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Att arbeta ergonomiskt riktigt och vikten av en god hälsa.

Ergonomi

Utbildning i Ergonomi och Hälsa:

Ergonomi handlar om arbetsplatsen och arbetsmiljön. Det kan handla om arbetsställning, ljud och ljus samt hur vi utför olika arbetsmoment på ett riktigt och bra sätt, till exempel när vi lyfter, bär, skjuter och drar föremål. 

Hur ser er arbetsplats ut?

Hur ser förskole- och skolpersonalens situation ut?

Hur sitter barnen och personalen vid bänken eller bordet? 

Kontakta Barnmotoriken för mer information och för bokning av ett besök till er arbetsplats.
803
816