Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Om Barnmotoriken i Uppsala

Barnmotoriken i Uppsala är ett företag med inriktning på barns motorik och fysisk aktivitet samt ergonomi och hälsa.


Idén till att starta Barnmotoriken har växt fram under åren med frågan, hur kan jag med min kunskap när det gäller motorisk-perceptuell bedömning och träning av barn, nå ut till andra som arbetar med barns motorik? Jo, genom att ge praktisk och teoretisk utbildning, hur man kan stimulera barns motorik på ett lekfullt, pedagogiskt och strukturerat sätt.

Barnmotoriken vänder sig till personal inom förskolor, skolor och idrottsförening men även till sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

               *************************************************

Ergonomi och hälsa

Barnmotoriken arbetar även inom området ergonomi och hälsa.
Jag föreläser om att arbeta ergonomiskt riktigt och vikten av en god hälsa.
Arbetar nu med utbildning av lastbilschaufförer inom ergonomi och hälsa.
806