Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Ingela Hedman Karlsson

Ägare av Barnmotoriken

Jag heter Ingela Hedman Karlsson och är utbildad sjukgymnast och barnskötare. Jag blev klar med min sjukgymnast utbildning 1983 och har arbetat med barns motorik sedan dess.


Mitt första arbete var på Folke Bernadottehemmet regionhabilitering, därefter kom jag till Barn och Ungdomshabiliteringen i Uppsala. Mellan åren 1991 och 2013 arbetade jag på Akademiska barnsjukhusets sjukgymnastik och arbetsterapi avdelning med öppenvård. Min specialinriktning var motoriska-perceptuella bedömningar och behandlingar av förskolebarn men även av äldre barn. Behandlingen/träningen var både individuell och i grupp. Jag har även utformat råd och träningsförslag till barnets förskola och skola.

Hösten 2012 startade jag mitt företag: Barnmotoriken.                                   Barnmotorikens mål är att ge förskole- och skolpersonal inspiration till att stimulera barns motorik och öka den fysiska aktiviteten genom att ge utbildning inom detta område.

Jag har skrivit en C-uppsats: Motorisk-Perceptuell Utveckling hos mycket för tidigt födda och fullgångna barn vid 3-årsålder samt en D-uppsats: Motorisk och Perceptuell utveckling hos 3-åriga barn med koordinations- och koncentrationsproblem.

806
814