Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Utbildning

Barnmotoriken ger utbildning och idéer på aktiviteter som stimulerar barns motorik och fysisk aktivitet samt inom området ergonomi och hälsa.

Fysisk aktivitet används som ett allmänt begrepp när det gäller kroppsrörelser som till exempel vid lek, gymnastik, idrott, motion och friluftsliv.
I media läser vi att barn är mer stillasittande nu jämfört med tidigare och detta har blivit ett hälsoproblem hos en del av barnen med bland annat övervikt som följd.

De flesta barn är aktiva och spontana i sin motorik. Men det finns oftast några barn i en barngrupp som är alltför försiktiga eller ”klumpiga” i sin motorik och som inte vågar pröva olika motoriska aktiviteter.

Genom Barnmotorikens rörelseträning kan ni på ett lekfullt och pedagogiskt sätt få dessa barn mer motoriskt och fysisk aktiva.
Barnmotoriken kan hjälpa till
med att utifrån förskolans- och skolans lokaler och material ge kunskap och inspiration till motoriska/perceptuella banor och stationer.


Är ni intresserade av denna Rörelseträning?
Kontakta Barnmotoriken för att boka en utbildning.

803